Обсъждаха общинското образование и здравеопазване в ОбС-Златоград

Обсъждаха общинското  образование  и здравеопазване в ОбС-Златоград

Постоянната комисия по образование, култура и човешки ресурси при Общински съвет Златоград, на свое заседание подкрепи мрежата от учебни заведения за новата учебна 2011/2012. Мрежата не се променя като структура и включва 6 училища – СОУ „Антим І” Златоград, ПГ „Христо Ботев” – Златоград с общежитие, СОУ „Св. Княз Борис І” Старцево, ОУ „Васил Лев” Златоград, ОУ Долен и ОУ Ерма река, 5 Целодневни детски градини и Общински детски комплекс. В извънредно заседание, ОбС Златоград прие решения и мотиви, с което предлага на образователния министър, средищните училища за новата учебна година да бъдат СОУ „Антим І”, ОУ „Васил Левски” Златоград и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Долен, а училищата в с. Долен и с. Ерма река – да бъдат защитени. Прием в специализирани паралелки е утвърден от Инспектората в Смолян или от министерството за СОУ „Антим І” – езикова паралелка с английски език след 7-ми клас, технологична паралелка–информационни технологии след 8-ми клас и за ПГ „Христо Ботев” – паралелка за сервитьор-барман и паралелка за организатор на туризма.

Здравната комисия в ОбС Златоград обсъди проблема за осигуряване на общинското субсидия за МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов”. Финансовите проблеми за общинската болница са породени от завишените разходи за осигуряване на оборудване и изпълнение новите изискванията за дейността, които са нееднозначни и променящи се. Общинските болници, трябва да се ограничават в рамките на делегираните бюджети. От началото на година не са превеждани средства и от общинския бюджет, въпреки че са гласувани 100 хил.лв от Общински съвет. Съветниците разработиха и подкрепиха програма за финансово оздравяване на болницата, за чието изпълнение ще се задели част от общинската субсидия. Въпреки че кмета на общината заяви ангажираност към проблемите на болницата, не взе участие в заседанието, а администрацията не счете за нужно да представи писмено становище по предложението на съветниците за осигуряване на средствата, нито аргументира причината за неизпълнение на инвестиционната програма, независимо, че от Общински съвет са гласувани редица процедури за продажба на общинска собственост.

Вирни се горе