ОбС – Девин със стратегическо решение! Даде зелена светлина за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на технически проекти за ремонт на пътища и водопроводи

ОбС – Девин със стратегическо решение! Даде зелена светлина за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на технически проекти за ремонт на пътища и водопроводи

Общински съвет – Девин одобри предложението на кмета Здравко Иванов, общината да изтегли дългосрочен дълг за финансиране изготвянето на технически инвестиционни проекти.

Сумата, която е одобрена е 600 000 лв. и благодарение на нея Община #Девин, ще изготви проекти за ремонт на различни пътни отсечки и водопроводи на територията на различните населени места.

Идеята е общинското ръководство да има готовност и при възможност за финансиране по различни програми или от Министерски съвет да се реагира своевременно, което ще позволи решаването на наболели проблеми в различните населени места на територията на общината.

Заложените средства за изготвяне на проекти са за пътните отсечки, водещи към селата Брезе, Гьоврен, Кестен,Триград, Жребово, Водни пад, Селча, Осиково и Беден, както и връзката на община Девин с община Батак. Става въпрос за пътя от Селча в посока Фотиново.

Освен това се предвижда и проектиране на водопроводи, които се нуждаят от основен ремонт в Брезе, Михалково и Селча.

Приемането на докладната записка на кмета Здравко Иванов отне близо три часа от заседанието на Общински съвет – Девин. В крайна сметка решението бе подкрепено от 11 общински съветници, като Красимир Даскалов, Руси Чаушев, Велизар Шанов и Свилен Виденов гласуваха въздържали се, като мнението им не съвпадна и с останалите им колеги от групата на ГЕРБ.

Основният мотив за липса на подкрепа на предложението на кмета на Община Девин от страна на Чаушев и Даскалов, е оспорването на размера на средствата, които са предвидени за проектиране на различните пътни отсечки. Освен това, според тях липсвало и прозрачност.

Според Здравко Иванов обаче, общинското ръководство е определило сумите на база на направен анализи по сключени договори на община Девин в периода 2016 -2018 г., когато е плащано от 7 до малко над 8 лв. без ДДС, като припомни, че инфлацията по официални статистически данни от 2015 година до настоящия момент е 35 %. Иванов сподели още и за направени справки за сключени договори от различни областни пътни управления в страната, които са заложили между 20 и 23 лв. без ДДС на метър. А най-високите обявените прогнозни цени за проектиране на пътища е 8 лв. на метър без ДДС.

Кметът на Девин припомни, че намерението за теглене на въпросният дълг е оповестен още през изминалата година, като се е преминало през всички необходими процедури, като обществено обсъждане, разглеждане на комисии и през цялото време не е чул да се споделят подобни опасения, които се изтъкват на заседанието от определени общински съветници. Иванов дори изрази опасения, че е възможно заложените средства да не са достатъчни. Той припомни и че обществената поръчка е вид състезание, при което се определя и цената, в случай че тя е под заложената себестойност, то остатъкът от средствата ще бъде пренасочен в проектирането на нови обекти.

На заседанието стана ясно още, че сумата поискана като заем е максимумът, който може общината да си позволи да заеме на този етап. Иванов сподели, че е наясно че тези средства не са достатъчни за проектиране на всички обекти, но изрази увереност, че ръководството ще продължи с усилията си в тази посока, било то със собствени средства и др.

Кметът на Девин бе категоричен, че всички жители на общината имат право на достъп до населените си места през качествена инфраструктура, както и да имат качествена питейна вода, без значение къде живее и усилията на общинското ръководство са съсредоточени в тези направления.

Той изрази и своето недоумение, точно преди избори не се търси разрешаване на проблемите на хората, а се прави опит за противопоставяне на населените места едно срещу друго.

Вирни се горе