Образователният министър награди Росица Лакудова, директор на ОУ "Иван Вазов" Смолян

Образователният министър награди Росица Лакудова, директор на ОУ "Иван Вазов" Смолян

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков награди със Заповед № РД 09 – 4928/10.12.2021 г. директора на Основно училище “Иван Вазов” – Смолян – Росица Атанасова Лакудова. Наградата е за: осигурена безопасна среда в училищата за организиране на присъствено обучение в условията на извънредна епидемична обстановка; за прилагане на ефективни политики за постигане и поддържане на високи образователни резултати, в т. ч. при OPEC; за повишаване доверието на общността към училищния екип и образователната система на регионално и национално ниво; за прилагане на ефективни модели за взаимодействие с родителите и превръщането им в партньори на институцията; за мотивиране на педагогическите специалисти да прилагат иновации в образователния процес.

Поздравления г-жо Лакудова!

Вирни се горе