Обръщение от Консорциум ‘’Копаса-Понсстрой-ВОД’’ към жителите на гр.Смолян

Обръщение от Консорциум ‘’Копаса-Понсстрой-ВОД’’ към жителите на гр.Смолян

Уважаеми граждани на гр.Смолян,

От името на Консорциум ”Копаса-Понсстрой-Вод” искаме да Ви уведомим, че ‘’Интегрирания воден проект’’ на град Смолян е пред приключване. В рамките на по малко от два месеца всички строителни работи свързани с проекта ще се финализират. Успоредно с работата по реконструкцията на водопроводната канализационна мрежа се извършва и възстановяването на тротоарните настилки и бордюри , повдигане на канализационни шахти и ремонт на пропаднали участъци. Усилено се асфалтира и до две седмици ще приключат асфалтовите дейности, които са по договор. Очакваме одобрение от МОСВ за извършване на цялостно асфалтиране на главни улици в град Смолян. Поради тази причина част от ревизионните шахти и уличните оттоци не са необходимите нивилети, за което съзнаваме, че създаваме голямо неудобство. До 10 юли 2011г.ще приключат и цялостните ремонти на водоемите, каптажите и помпените станции. По утвърден график с МОСВ до 15 юли 2011г. трябва да се подпише акт 15, а до 10 август 2011г. да бъде въведен в експлоатация целия проект. Считаме, че всички граждани на гр.Смолян вече са наясно с многото преимущества , които носи осъществяването на мащабната задача на водния цикъл на града и им благодарим за проявеното търпение и разбиране. Не са много градовете в България, които могат да се похвалят с реализирането на подобен проект с безвъзмездни европейски средства. За наше съжеление, времето на приключване на проекта съвпада с времето на предизборни агитации, свързани с предстоящите избори.Това е предпоставка всичко, което се случва, да е повод за политически инсинуации. Поради тази причина с настящето обръщение Консорциумът изразява своята молба към гражданите на гр.Смолян да се абстрахират от политическите внушения и да оценят обективно огромния принос на проекта за бъдещето на града.

Вирни се горе