Обновиха Центъра за административно обслужване в Златоград

Обновиха Центъра за административно обслужване в Златоград

Община Златоград обнови Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация.

Обособено е място с компютърно оборудване, с достъп до интернет за електронно попълване на документи, за копиране и сканиране на придружаващи документи.

С новата визия на Центъра за административно обслужване ще се подобрят процесите за взаимодействие между администрацията и гражданите, в полза на обществото.

Целта е да се постигне по-високо качество и ефективност на изпълняваните от администрацията услуги, съобщиха от общинската администрация.

Вирни се горе