Обмитяване на пратки в Украйна

Обмитяване на пратки в Украйна

Пощенският оператор в Украйна напомня, че за всички пощенски пратки, включително и съдържащи хуманитарна помощ, изпратени до Украйна, има безмитен лимит от 150 евро и трябва да носят описание на съдържанието.

За да се избегнат данъци и мита, стойността на съдържанието в пощенската пратка трябва да бъде по-малка от 150 евро. Ако се изпращат едновременно няколко колета до един получател, общата им стойност трябва да е под 150 евро.

Ако митническите служители в Украйна преценят, че действителната стойност на съдържанието надвишава стойността, обявена в пощенските документи, могат да бъдат начислени мита и ДДС.

Вирни се горе