Областният управител Захари Сираков участва в среща по повод резултатите от оценката на подадените проектни предложения за саниране на сгради

Областният управител Захари Сираков участва в среща по повод резултатите от оценката на подадените проектни предложения за саниране на сгради

Областният управител Захари Сираков участва в среща, организирана от община Смолян по повод резултатите от оценката на подадените проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

В публикувания на 22 декември 2023 година списък с одобрените за саниране по програмата многофамилни жилищни сгради от 65 подадени в Смолян са класирани само 5. Във връзка с това община Смолян счита, че е ощетена и разпределението на ресурса за инвестиции за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е неравномерно разпределен в държавата, с което постигането на специфичните цели на конкретната процедура остава под въпрос за много райони. По този повод беше инициирана днешната среща, в която участие взеха областният управител Захари Сираков, народните представители д-р Красимир Събев и Михал Камбарев, заместник-кметът Марин Захариев, председателят на Общински съвет-Смолян Димитър Кацаров, експерти от Общинска администрация-Смолян, представители на Сдруженията на собствениците, медии и граждани.

Заместник-кметът Марин Захариев представи на вниманието на участниците в срещата подготвено от община Смолян писмо до председателя на Националното сдружение на общините в България и министъра на регионалното развитие и благоустройството с искане за преразглеждане на решението по колко проекта да бъдат финансирани от всяка от кандидатствалите общини. Той прикани всеки, който иска да изрази мнение и да даде предложения, за да се включат в писмото и да се изпрати. Присъстващите представители на Сдруженията на собствениците настояваха да има регионален, а не национален подход при процеса на класиране, също така поискаха държавата да им възстанови личните средства, вложени за обследване на сградите и технически паспорти.

Областният управител Захари Сираков увери гражданите, че управниците на общинско и регионално ниво в Смолян работят в екип и добра комуникация помежду си и за решаването на този казус ще положат всички усилия, за да защитят интересите им. Сираков препоръча към писмото да бъде допълнено искане за търсене на източници за финансиране от държавата на 20% самоучастие, заложени в Етап II от програмата, за да бъде напълно безвъзмездна помощта за гражданите.

Вирни се горе