Областният управител Захари Сираков проведе среща във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“

Областният управител Захари Сираков проведе среща във връзка с изпълнението на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“

Днес областният управител Захари Сираков свика институциите, имащи отношение с контрола по изпълнение на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, ръководството на бенефициента „В и К“ ЕООД-гр.Смолян, представители на надзорната фирма и строителя. „Немалко проблеми се натрупаха около изпълнението на проекта. Затова прецених, че в работен формат е най-подходящо да проведем тази среща, на която да изясним фактите и да обсъдим как могат да се избегнат бъдещи инциденти и проектът да завърши успешно до края на годината.“

Диалогът се проведе във връзка с получено писмо от РИОСВ – Смолян за постъпили множество сигнали от граждани за нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в р. Черна от различни места на „Главен градски събирателен колектор“ и клонове от канализационната мрежа. Сираков обърна внимание, че повечето жалби от граждани, изпратени до него, също са свързани с оплаквания от строителните дейности по реализиране на Втори воден цикъл в Смолян. Той настоя за по-голям контрол и недопускане на нарушения и аварии до довършване на проекта. Областният управител призова изпълнителя и надзорната фирма към заинтересованост и присъствие на техни представители на място при възникване на проблем и гражданско недоволство.

По време на дискусията страните обсъдиха техническите особености във ВиК мрежата на града и слабите звена, където трябва да се изостри вниманието и да се предприемат превантивни мерки за недопускане на повече аварийни ситуации и нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води. Институциите стиковаха отговорностите си и се разбраха относно навременното реагиране при подаване на сигнали за възникнали нередности, така че да се избегне максимално неудобството за гражданите от строителните дейности.

В срещата участваха областният управител Захари Сираков, заместник-кметът на община Смолян инж. Мариана Цекова, управителят на „В и К“ ЕООД-гр.Смолян инж. Румяна Янчевска, директорът на РИОСВ-Смолян инж. Екатерина Гаджева, началникът на РДНСК инж. Иван Пейков, инж. Сълзица Арнаудова – представител на ДЗЗД „ИНТЕРНОРМ“, секретарят на АВиК Боян Симеонов, представители на фирмите, осъществяващи надзора и строителните дейности по „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“.

rumi

mari

Вирни се горе