Областният управител Захари Сираков проведе работна среща във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон

Областният управител Захари Сираков проведе работна среща във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон

Областният управител Захари Сираков проведе работна среща във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон 2023 - 2024 г. и предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението. Присъстваха заместник-областният управител Зарко Маринов, директорът на ОПУ-Смолян инж. Костадинка Миланова, директорът на РДГ-Смолян инж. Георги Кисьов, Борис Жайгаров от ЕР-ЮГ КЕЦ Смолян, Ахмед Кушев от ДЗЗД „Зимно поддържане“, Николай Тошев от сектор „Пътна полиция“-Смолян, Петър Шопов и Атанас Тодоров от ОПУ-Смолян, Димитър Калайджиев – гл.експерт ССИОМП в Областна администрация Смолян.

Съгласно Оперативен план за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Областно пътно управление–Смолян и Протоколи за извършени проверки за готовността на фирмите за зимно поддържане, е установено, че същите са подготвени за поддържане на републиканската пътна инфраструктура на територията на областта. Ахмед Кушев от ДЗЗД „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ СМОЛЯН” каза, че са осигурени необходимите материали и техника за предстоящия зимен сезон.

От „Енерго юг“ към ЕВН декларираха, че са извършили профилактика на съоръженията в областта, като за Мугла и Пампорово електроснабдяването е осигурено чрез изцяло подземно окабеляване. Сключен е временен договор с външна фирма за поддръжка на системите на ЕВН. ЕСО е в пълна готовност за работа при сложни метеорологични условия.

Областният управител Захари Сираков обърна специално внимание върху необходимостта от прочистване на просеките в близост до далекопроводите и енергопреносимите съоръжения. Той наблегна върху превенцията, за да се избегнат аварийни ситуации, които да предизвикват дискомфорт и напрежение сред населението.

От общините на територията на област Смолян са докладвали пред областния управител, че за поддържането на общинската пътна мрежа в Баните, Девин, Доспат, Златоград, Рудозем, Смолян и Чепеларе има сключени договори със снегопочистващи фирми. Община Мадан осъществява тази дейност самостоятелно. За община Борино към настоящия момент е прекратена процедурата по ЗОП и се преминава към пряко договаряне с фирмите за зимно поддържане, почистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа. Към настоящия момент община Неделино е в процес на сключване на договор със спечелилите обществената поръчка изпълнители.

sad

das

Вирни се горе