Областният управител Захари Сираков предаде правото на управление и стопанисване върху ГКПП „Рудозем-Ксанти" на АПИ и Агенция „Митници“

Областният управител Захари Сираков предаде правото на управление и стопанисване върху ГКПП „Рудозем-Ксанти" на АПИ и Агенция „Митници“

Областният управител Захари Сираков днес символично предаде правото на управление и стопанисване върху ГКПП „Рудозем-Ксанти“ и подходния път към него на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Агенция „Митници“. Той изказа благодарности към всички свои предшественици, партньорите по проекта, строителите, местни, регионални и национални институции, които са оказвали съдействие по време на различните етапи на съгласуване и реализиране на обекта. Сираков пожела скоро пунктът да бъде отворен за преминаване, с което да се сбъдне още една мечта на всички родопчани – за по-удобен и пряк достъп към Беломорието.

Представителите от Агенция „Митници“ високо оцениха изградените съоръжения и казаха, че това е най-добрият граничен пункт, строен в България към момента. Недялко Славов, през чийто мандат се извърши цялостната работа по залагане на проекта, поемането на отговорността от страна на Областна администрация Смолян за изграждането на пункта, първа копка и завършване на строителните дейности, каза, че ГКПП „Рудозем-Ксанти“ е пример за приемственост във властта. Той благодари на областните управители, заели поста след него, за работата по необходимите процедури за финализиране ангажиментите на Областна администрация по проекта и предаването на пункта и прилежащата инфраструктура за стопанисване и управление на компетентните институции.

Присъстваха областният управител Захари Сираков, директорът на ТД Митници Пловдив Мирослав Беляшки, Галина Георгиева – проджект офисър от Съвместния секретариат, Димитрис Ляцис – отговорник за проекта от управляващия орган, инж. Стефан Соколов – представител на консорциума, изпълнил строително-монтажните дейности, заместник областните управители Боян Симеонов и Зарко Маринов, директорът на ОПУ-Смолян инж.Костадинка Миланова, ръководителят на проекта инж.Момчил Караиванов и екипът от експерти от Областна администрация Смолян, областните управители инж.Костадин Капитанов, инж.Димитър Кръстанов, Недялко Славов, Стефан Сабрутев, Емил Хумчев, представители от ТД Митници Пловдив.

ГКПП „ Рудозем – Ксанти и подходен път” е реалзиран с финансовата подкрепа на INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” по проект CrossBo, който завърши в края на 2023 г. Партньори по проекта на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция-България 2014-2020г.”, ос 3-„Свързаност” са гръцката пътна агенция – „EGNATIA ODOS” S.A., Агенция „Пътна инфраструктура” и Областна администрация Смолян.

Alteative text

Вирни се горе