Областният управител Захари Сираков обсъди с общините и браншовите организации предложения за промени по Наредбата за транспортни линии

Областният управител Захари Сираков обсъди с общините и браншовите организации предложения за промени по Наредбата за транспортни линии

Областният управител Захари Сираков откри и ръководи заседание на областна комисия за обсъждане на предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от областната и републиканската транспортни схеми и откриване на нови линии. Участваха заместник областният управител Боян Симеонов, представители на Областно пътно управление–Смолян, Областен отдел „Автомобилна администрация“–Смолян, Областно сдружение на автобусните превозвачи, представители на общините и браншовите организации в региона.

Членовете на комисията обсъдиха, обнародваните в ДВ, бр. 51 от 13.06.2023 г. и влезли в сила от 17.06.2023 г., промени в Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и актуализиране на автобусните линии от утвърдените транспортни схеми в област Смолян, съгласно Наредбата. Представителите на браншовите организации изразиха мнението си, че утвърдените транспортни схеми са нерентабилни и не отговарят на нуждите на пътниците в региона. Това води до влошаване на услугата, в следствие на което се пораждат нелоялни практики. За общините също е трудно да намерят баланс между обществените нужди от транспортна свързаност в рамките и между отделните населени места и едновременно с това да не се затруднява дейността на превозвачите.

Въз основа на повдигнатите въпроси, областният управител Захари Сираков призова участниците в заседанието да подготвят аргументирани предложения за изменение на Наредбата, които да отговарят на нуждите и интересите, както на гражданите, така и на браншовите организации. Комисията прие в срок до края на месец юни т.г. да се проведе последващо заседание, на което да се обсъдят подадените конкретни предложения от общините и браншовите организации, за да се формулират предложения за промени по маршрутни разписания.

Проект на законодателни промени на Закона за автомобилните превози, свързани с организирането и осъществяването на обществения превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми, предложен от Областният управител на област Пловдив, беше разгледан и обсъден в рамките на заседанието. Областната комисия изрази своето становище и принципна подкрепа за предложението.

Вирни се горе