Областният управител участва в публичното обсъждане на Споразумението за партньорство на България

Областният управител участва в публичното обсъждане на Споразумението за партньорство на България

Областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в публичното обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г. Срещата се проведе в София, в зала № 6 на НДК.

На форума инж. Димитър Кръстанов изрази пълната готовност на област Смолян за прилагане на подхода ВОМР, като посочи и възможностите за доработване на техническите и организационни изисквания, съобщиха от пресцентъра на областта.

При откриването на публичното обсъждане вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова формулира категоричното становище на правителството за прилагане на подхода ВОМР на територията на цялата страна, чрез финансиране от четирите европейски фонда – Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейският социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Събитието даде възможност за дискусия по основния стратегически документ за следващия програмен период, преди стартирането в края на март на официалните преговори с Европейската комисия.

Вирни се горе