Областният управител Стефан Сабрутев участва в кръгла маса на тема “Настояще и бъдеще за Давидково“

Областният управител Стефан Сабрутев участва в кръгла маса на тема “Настояще и бъдеще за Давидково“

Областният управител Стефан Сабрутев взе участие в кръгла маса на тема “Настояще и бъдеще за #Давидково“-идеи, проблеми и предложения за развитие на селото. Инициативата бе част от програмата за отбелязването на празника на селото.

В дискусията участваха още кметът на Община #Баните Павлин Белчев, кметът на Давидково Севда Чолакова, представители на бизнеса и жители на Давидково. Основните проблеми, които бяха поставени по време на дискусията бяха свързани с уличната пътна мрежа, състоянието на пътната инфраструктура, вътрешната водопреносна мрежа, зимното и пътно поддържане, както и наболелия проблем с бездомните кучета.

Основното искане, което бе поставено от участниците в срещата, важният път за местните жители път от Давидково, през връх Свобода до Лъки, да бъде прекатегоризиран от общинска в третокласна пътна мрежа, за да може пътното и зимното поддържане да станат ангажимент на държавата. Този път е основен, защото свързва населеното място с Асеновград, Пловдив и Смолян.

Сабрутев пое ангажимент да уведоми Министерски съвет и да съдейства за прекатегоризирането на пътя. Относно проблема с бездомните кучета, областният управител на Смолян отправи предложение към кмета на община Баните, да бъде изграден приют като се потърси съдействие от съседните общини, които да подкрепят финансово изграждането му, след което да се възползват услугите на приюта, тъй като проблема с бездомните кучета не е само в Давидково и в община Баните, а и в другите общини на територията на област Смолян.

Стефан Сабрутев предложи да се ползват програмите за заетост за наемане на работници, които да поддържат вътрешната улична мрежа.

Сабрутев запозна присъстващите, че е инициирал законови промени относно отпадането на забраната за сеч в 100-годишните гори, както и изискванията за ОВОС относно сеч в земеделски земи, които са се самозалесили. „Това е много важно за населението в Родопите, тъй като тези забрани, които бяха наложени от предходното правителство, ограничават дърводобива и доставката за дърва за огрев за зимата на местното население“, каза още областният управител.

Срещата се превърна в една много ползотворна дискусия за проблемите на Давидково и община Баните, както и възможностите за решаването им.

Кметът на Давидково Севда Чолакова благодари на областния управител на Смолян за присъствието на срещата, както и за съпричастността му за разрешаването на проблемите на селото

Вирни се горе