Областният управител Стефан Сабрутев свика работна среща във връзка с предоставянето на дърва за огрев на местното население за зимния сезон

Областният управител Стефан Сабрутев свика работна среща във връзка с предоставянето на дърва за огрев на местното население за зимния сезон

Областният управител Стефан Сабрутев проведе работна среща с кметове и представители на общини от област Смолян, ръководството на ЮЦДП-Смолян, директорите на държавните горски стопанства в областта и ДЛС „Извора“. Темата бе обсъждане, отчитане напредъка и координиране на дейностите по предоставянето на дърва за огрев на местното население за зимен сезон 2022/2023г.

„В държавата един от основните проблеми е енергийният. Нашата област е почти негазифицирана, на места има изградени такива инсталации, но основното гориво са дървата и за това мисля, че трябва своевременно да се вземат мерки, за да задоволим нуждите на населението“, каза областният управител Стефан Сабрутев.

„От това, които заварих в областна администрация, виждам, че е имало такава среща през април месец и са поети определени ангажименти. И в предвид това, че бившият вицепремиер и министър на земеделието и горите обявиха мащабно пред цялата държава, че ще бъдат осигурени евтини дърва за населението, искам да се запозная и да информирам населението до къде сте стигнали с обещанията на вашите началници за евтини дърва, защото на места вече има напрежение сред хората“, каза още Сабрутев.

Заместник-директорът на ЮЦДП-Смолян инж. Асен Карабов представи обобщена информация от всички ДГС за физическите лица.

„От предвидени 111 784 кубика дърва за огрев, към момента на територията на Смолянска област, са предоставени 36 221 кубика, или 32% от необходимото количество. Ние имаме готовност да задоволяваме нуждите на хората по двата начина-предоставяне на дърва на корен, където цените са си старите -5 лв. за кубик иглолистни дърва и 12 лв. за кубик широколистни дърва. Дървесината на склад е на цени-за иглолистните –от 24 до 27 лв. , за широколистните от 36 до 43,20 лв. Процентът не е много голям, но търсенето обаче е голямо. Само за сравнение мога да кажа, че през 2020г. за същия период ние сме дали 19 000 кубика, а сега са 36 000. През 2021г. към същата дата са били 14 000 кубика. Изпълнението по стопанства е различно- от 10% най-нисък процент до най-висок 62% в Широка лъка, в Доспат също добре вървят нещата -53%.“, каза инж. Карабов.

От страна на общините бяха представени данни за заявените от страна на физическите лица количества дърва за огрев и предоставените до края на м. юли.

Представителите на горските стопанства споделиха, че основен проблем се оказва добива-недостига на работна ръка. Навсякъде има затруднения и със специализирания превоз за дървесината.

След направения анализ на ситуацията, областният управител заяви, че заедно с новото управление на ЮЦДП-Смолян ще се вземат бързи мерки, включително и предложения за промяна в нормативната уредба, за обезпечаване нуждите на населението с дърва за огрев.

Вирни се горе