Областният управител Недялко Славов определи пожароопасния сезон в област Смолян за 2016 година

Областният управител Недялко Славов определи пожароопасния сезон в област Смолян за 2016 година

Във връзка с топлото и сухо за сезона време, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност и повишения риск от възникване на горски пожари, областният управител Недялко Славов определи пожароопасният сезон в област Смолян да бъде с продължителност от 25 март 2016г. до 30 ноември 2016 г.

Вирни се горе