Областният управител на Смолян и председателят на БАН академик преподписаха меморандум за сътрудничество

Областният управител на Смолян и председателят на БАН академик преподписаха меморандум за сътрудничество

„За силата и мъдростта на една държава се съди по това как се отнася към науката, към стремежа за знание!“, каза областният управител Недялко Славов на откриването на изложба, посветена на 150-годишнината от основаването на БАН. „Малко са институциите в съвременната Българска държава, които могат да се похвалят с дълголетната история на Българската академия на науките, създадена още преди Освобождението, преди повече от 150 години. През всичките тези години Академията е стожер на българщината, важна част от нашето нематериално богатство като нация, давала ни нееднократно поводи за национална гордост.“, Славов благодари за предоставената чрез тази изложба възможност да добием съдържателна представа за видните личности, които са основали, ръководили и допринесли с научната си дейност за издигане авторитета на БАН от създаването й до наши дни. „Разглеждайки тази изложба имаме основание за поредния повод за гордост, че сме българи!“ Академик Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките, каза, че тази изложба отразява ролята на Българската академия на науките за развитието на държавата през този 150-годишен период. Създадена през 1869 година, Академията изиграва значима роля за изграждането на новата Българска държава. Огромен е приносът й за развитието на образователната система – училищната и създаването на първия български университет, Софийски университет. След Втората световна война много български учени допринасят за развитието в световен план на индустрията, химическата промишленост, биотехнологиите, космическите и ядрените технологии, и други научни сфери. И в новата история БАН остава стожер на българщината и поддържа високото качество в научните изследвания и световната класа на българските учени. Днес областният управител Недялко Славов и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски преподписаха меморандум за сътрудничество между Областна администрация Смолян и Българска академия на науките за пет години напред. „Лично за мен, като управленец и човек, този документ е много важен. Той дава добра възможност за включване на целият научен капацитет, с който БАН разполага, в управленските процеси на региона ни. Считам, че качеството на управление в бъдеще ще зависи от това доколко се доближават политическите, експертните, научните становища, както по отношение процесите на развитие, така и по отношение решаването на конкретни проблеми. Много широк е спектърът на теми, по които ще си сътрудничим. Можем да ползваме експертизата на Академията по отношение на околната среда и биологичното разнообразие, и начините да ги превърнем във възможност за поминък и растеж, за по-добра икономика в региона. По отношение на критична инфраструктура, при определяне на риска от природни бедствия, при създаване на технологични центрове, бизнес инкубатори, в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници, компютърните мрежи и технологии. За целта може да участваме съвместно в проекти, особено през следващият финансов период, когато подобни партньорства ще бъдат от стратегическо значение и ще имат по-сериозна подкрепа. Ще имаме помощта и съдействието от страна на Българска академия на науките при разработването на експертизи, становища и експертни оценки в каквото и да е направление.“, отбеляза значимостта на този документ за сътрудничество Славов и изказа благодарности към инж. Момчил Караиванов – координатор на Регионалния академичен център към БАН в Смолян, за това, че през годините е бил в основата на сътрудничеството и добрите инициативи. „Като родопчани, ние имаме особен сантимент към една съществена част от БАН – Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, която е част от Института по астрономия.“, Славов благодари за готовността от страна на Академията да бъде преподписан меморандума за сътрудничество, с което продължава дейността на Регионалния академичен център и изрази увереност, че през следващите години това ползотворно сътрудничество ще даде добри резултати за хората в област Смолян. „Българската академия на науките е една широкообхватна научна организация, фактически всеки диапазон на научни постижения е застъпен в институтите на БАН. Този потенциал е национален и принадлежи на България. Преди десетина години започна изграждането на регионална академична мрежа за засилване на връзките между институтите и регионите в България. Целта е научната експертиза на учените от БАН да бъде в помощ на местната власт за решаването на специфични проблеми. Макар и не навсякъде с еднаква интензивност, този подход се оказва успешен.“, каза академик Ревалски, обръщайки внимание, че в Смолян е един от най-активните академични центрове. „Министерски съвет в началото на тази година, с постановление припозна БАН като основен експертен партньор, така, че партньорството с областите е едно естествено развитие на този процес. Аз се радвам, че днес имаме възможност да подновим това сътрудничество.“, добави председателят на БАН. Във връзка с високото ниво на образование в област Смолян, академик Юлиан Ревалски каза, че сътрудничеството може да се разшири и в тази сфера. „Академията работи по много проекти за обучението на учители за нов начин на преподаване, който подобрява качеството на образование. В това направление БАН разполага със собствен ресурс, осигурен по мащабни европейски и национални проекти.“ Председателят на БАН увери, че в лицето на Академията регионът ни има партньор, който във всеки един момент е готов да помогне за разрешаването на специфичен проблем и за развитието на човешкия потенциал. С подписването на Меморандум за сътрудничество между БАН и Областна администрация Смолян през 2015 г. се създаде възможност за по-тясно сътрудничество между Академията и региона, което е от двустранен интерес. Гарантира се бързо привличане на научен капацитет в полза на хората в Родопа планина. Съвместно между БАН и Областна администрация Смолян се реализираха: проект, свързан със защита от природни бедствия и създаване на критична инфраструктура (с акроним LANDSLIDE), Проект „Планински патрули – интегрирана система за безопасност при бедствия и аварии” ( с акроним SKIPASS). Анализи, разработени от учените в БАН, бяха представяни и обсъждани на Регионални съвет за развитие на Южен централен район, във връзка с целево финансиране за малките общини. „Съвместно между Областна администрация и БАН се осъществява интересно изследване, което предстои да бъде завършено. То е свързано с потенциала на въздуха, климатичните условия в региона и благоприятното им влияние върху човешкото здраве. Считаме, че тази експертиза е много важна, и ако бъде представена по подходящ начин, ще увеличи значително туристическия потенциал на региона ни.“, Славов акцентира, че качеството на тази експертиза е много важно и затова е необходимо тя да се изготви от учени от БАН. По настояване на областния управител Недялко Славов, след решение на РСР на ЮЦР, Министерски съвет отпусна 540 000 лв. допълнително финансиране от държавния бюджет за НАО „Рожен". Средствата се предоставят на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория за ремонт на лещата, телескопа и камерите в НАО „Рожен". Те се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2017г. Доц. Никола Петров – заместник-директор на Института по астрономия с НАО „Рожен“ при БАН, оцени помощта през последните няколко години, която беше оказана към Обсерваторията. Той обърна внимание върху значимостта на изграждането на инфраструктура за популяризиране и развитие на научната дейност в НАО-Рожен. След преподписването на Меморандума за сътрудничество между Българска академия на науките и Областна администрация Смолян, представителите на академичната общност от БАН – академик Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките; акад. Димитър Димитров; проф. Митко Димитров – Главен координатор на Националната академична мрежа на БАН и Института за икономически изследвания; проф. Евгени Семков – директор на Института по астрономия с НАО „Рожен“ при БАН; доц. Никола Петров – зам.-директор на Института по астрономия с НАО „Рожен“ при БАН; инж. Момчил Караиванов – координатор на Регионалния академичен център към БАН в Смолян, проведоха среща с областния управител на област Смолян Недялко Славов и посетиха община Смолян, където се срещнаха със заместник-кмета Марин Захариев.

Вирни се горе