Областният управител Емил Хумчев определи пожароопасния сезон в област Смолян за 2022 година

Областният управител Емил Хумчев определи пожароопасния сезон в област Смолян за 2022 година

Във връзка с повишаването на температурите, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност, и повишения риск от възникване на горски пожари, областният управител Емил Хумчев определи пожароопасният сезон в област Смолян да бъде за периода от 01 април 2022 г. до 30 ноември 2022 г.

Вирни се горе