Областният управител е победител в категория „Значимо партньорство“ и отличен със знак „Аз гарантирам щастливо детство“

Областният управител  е победител в категория „Значимо партньорство“ и отличен със знак „Аз гарантирам щастливо детство“

За приноса си към създаване на възможности за пълноценно развитие на децата в региона, областният управител Недялко Славов получи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Той беше номиниран от Регионално управление на образованието-Смолян за категория „Значимо партньорство“, в която е победител на национално ниво. Наградата е ежегодна и през тази година се връчва за трети път. Началникът на РУО-Смолян – Мария Семерджиева, връчи лично на областния управител Недялко Славов отличителния знак и статуетката. Славов получи като подарък и е сред първите притежатели на „Бяла книга за детето“ на ДАЗД, която представя обобщена ретроспекция на общите политики за децата през последните 10 години. Работата на Областния управител и екипа му за просперитета на децата и учениците е много разнолика, многопластова, ефективна, поради качественото сътрудничество с всички местни институции и организации. От 2019-та година Славов инициира сформиране на академии по програмите на Училищната Телерик Академия в шест средни училища в област Смолян /три в областния град и по едно в Мадан, Девин и Неделино/. От 2016-та година Областна администрация Смолян организира и провежда ежегодните областни фотоконкурс „Аз раста патриот“ и конкурс за разказ „Видях доброто“. Под егидата на областния управител се провежда Международния фестивал за театрално и филмово изкуство за детска и младежка публика „Забранено за възрастни“, организиран от местната фондация „За Родопите“ и даващ възможност на децата и младежите дори от по-малките и отдалечени населени места да се докоснат и съпреживеят това изкуство. Постоянна е подкрепата и личния ангажимент от страна на областния управител Недялко Славов към всички образователни и културни институции, както и за развитието на висшето образование в област Смолян, изразяващо се в непрекъснато сътрудничество с двата филиала на висши училища в Смолян (ПУ „Паисий Хилендарски“ и ВСУ „Черноризец Храбър“). Доброто партньорство, доверието, достъпността и отзивчивостта в работата между различните институции, организации, общини, граждани, както и множеството инициативи на областния управител, пряко насочени към децата, учениците и младежите на област Смолян, водят до редица добри резултати. Допринасят за осигуряване на високо качество в работата на местните организации за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. В региона е устойчива тенденцията, от 2012-та година насам, към все по-висока резултатност за област Смолян на трите национални външни оценявания в средното образование. Няма отпаднали деца в областта в нито един етап на образование. Стимулира се масовото участие в извънкласни и извънучилищни дейности, и изяви от всякакъв характер. Липсва агресия и е постигната религиозна и етническа толерантност сред учениците, което води и до намаляване на противообществените прояви сред непълнолетните. Насърчава се възпитанието в изконните човешки ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание. Подкрепя се и се стимулира развитието на иновациите и креативното мислене на децата и учениците, както и развитието на професионалното образование и ранното професионално ориентиране.

Вирни се горе