Областният щаб проведе практическо учение при ядрена и радиационна авария

 Областният щаб проведе практическо учение при ядрена и радиационна авария

Членовете на Областния щаб проведоха учение във връзка с изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния, областните и общинските щабове при ядрена или радиационна авария.

Целта на учението бе практическа проверка на дейностите по Областния план за защита и готовността на частите на ЕСС /службите за спешно реагиране/ и другите институции за адекватно и своевременно реагиране в случай на трансгранично радиационно замърсяване на територията на страната, в следствие на ядрена авария в друга държава.

Практическата част се проведе в залата на Областна администрация-Смолян, след което действията се пренесоха в двора на РД „ПБЗН“-Смолян. Направено бе практическо действие на терен по обеззаразяване на граждани при евентуална ядрена авария. Конкретизирани бяха задълженията на всяка институции по изпълнение на Областния план.

След учението бе отчетено, че е нужно по-добро взаимодействието между различните институции.

Вирни се горе