Областният съвет за намаляване риска от бедствия ще изготви предложения за законодателни промени, които касаят спецификата на област Смолян

Областният съвет за намаляване риска от бедствия ще изготви предложения за законодателни промени, които касаят спецификата на област Смолян

Областният управител Емил Хумчев проведе работна среща с кметове на общини от област Смолян, представители на институциите, на електроразпределителното дружество и на мобилните оператори. Срещата бе по предложение на Павлин Белчев-кмет на Община Баните и бе подкрепена от останалите кметове. Събирането бе във връзка с необходимостта от предприемането на действия за предотвратяването на аварийни ситуации при снеговалеж или други природни бедствия, с цел да се осигури нормален живот на населението. За пример бе посочено частичното бедствено положение от месец декември 2021г. на територията на област Смолян, когато бяха засегнати инфраструктурата, електропреносната мрежа и телекомуникациите.

„Идеята беше да се съберем и да обсъдим, всеки спрямо своите компетенции, какви мерки може да предприеме, за да не се допускат такива аварийни ситуации. Имаме волята да ангажираме правителството и институциите с проблемите, които има смолянска област и да направим конкретни предложения за промяна на наредби, а ако трябва да поискаме и законодателна промяна, за да осигурим спокойното съществуване на жителите на областта. Ще ангажираме с проблемите и народните представители“, каза областният управител Емил Хумчев.

„В община Баните всеки път, когато имаме снеговалеж или бурен вятър, имаме проблеми. Сега декември имахме около 50 см. сняг. Това доведе до падане на дървета върху електропреносната мрежа, късане на жици на много места. Липсата на ток доведе до следващ проблем-няколко часа след като спря тока, спря и покритието на два от мобилните оператори. Реално хората останаха откъснати от света. Това е недопустимо и се случва всеки път, не е единично явление. Имаше места в община Баните, които бяха без електричество седем дни. Трябва да се вземат превантивни мерки, за да се предотвратят подобни аварии“, каза кметът на Баните Павлин Белчев. В тази връзка той посочи, че има необходимост от промяна на нормативната уредба, за да се осигури разширяване на просеките, тъй като гората вече е достатъчно висока и падналите дървета нанасят големи щети върху електропреносната мрежа. Другото предложение, което отправи Белчев е мобилните оператори да съумеят да инвестират в техника, която да не позволи, когато има срив в електропреносната мрежа, буквално след няколко часа вече да няма покритие. „От ЕВН също трябва да помислят за възможности за инвестиране в подземна инфраструктура. Това са според мен начините да се реши този проблем“, посочи Белчев.

Кметовете на Мадан и Неделино също изказаха своите доводи и определиха превеантивната дейност като определяща. Споделиха също, че това са натрупани проблеми с години, които трябва да се решат на национално ниво.

Областният управител Емил Хумчев посочи, че предстои актуализиране на състава на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, след което ще се пристъпи към изготвяне на предложения за законодателни решения за справяне със създалата се ситуация в област Смолян.

От мобилните оператори посочиха още, че срещат големи проблеми с достъпа до обектите си, а от електропреносното дружество поискаха по-облекчен режим за процедурите, които касаят изграждане на електропреносна мрежа.

Вирни се горе