Областният съвет за култура обсъди подготовката за XII Национален събор в „Копривщица“

Областният съвет за култура обсъди подготовката за XII Национален събор в „Копривщица“

Областният съвет за култура обсъди организацията на регионалния етап в Смолян на XII Национален събор на народното творчество в „Копривщица“

На заседание на Областния съвет за култура, под председателството на и.д. „Главен секретар на Областна администрация“ Андрей Кадишев, бе обсъдено създаването на необходимата организация за провеждане на регионалния етап на XII Национален събор на народното творчество в „Копривщица“, който ще се проведе на 04 юни 2022 г. в гр. Смолян.

По време на заседанието членовете на Областния съвет бяха запознати със Статута и Регламента за провеждане на XII Национален събор на народното творчество „Копривщица“, който ще се проведе в периода 5-7 август 2022 г. Организатори на фолклорната проява са Министерство на културата, Община Копривщица, Областна администрация на Софийска област, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ - БАН), с медийното съдействие на Българска национална телевизия, Българско национално радио и Българска телеграфна агенция. Участници в събора са носители и наследници (групови и индивидуални) на локално нематериално културно наследство от всички области на страната, които представят местни традиции.

Съгласно регламента, събора преминава два етапа на реализиране – регионален и национален. Регионалният етап, който ще се проведе на 04 юни 2022 г. в гр. Смолян, ще излъчи изпълнители, които ще представят областта на националния етап в гр. Копривщица. В селекционната комисия ще бъдат включени експерт от ИЕФЕМ – БАН и други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство. За провеждане на регионалния етап ще се разчита на добрата организация от страна на Областна администрация, общините, Регионален експертно-консултантски и информационен център (РЕКИЦ) „Читалища“ и културните институции, както и за привличане на носителите на запазените традиционни фолклорни практики и ценности от областта.

Членовете на Областния съвет бяха запознати с първите стъпки, които са предприети в посока организиране на Регионалния етап, който ще се проведе на 04.06.2022 г. (събота) на площад „България“, Нов център /Амфитеатър/, като допълнително ще бъде уточнен началния му час.

Обсъдена бе готовността на Общинските администрации да окажат логистична, техническа и финансова подкрепа на самодейните състави при участието им във фолклорната проява, тъй като пътуването и пребиваването по време на събора е за сметка на участниците или организаторите, които ги подкрепят.

На заседанието, и.д. „Главен секретар на Областна администрация“ Андрей Кадишев връчи на директора на РИМ "Стою Шишков" Валентина Василева поздравителен адрес от областния управител на Смолян Емил Хумчев, по повод 18 май- Международен ден на музеите.

"Приветствам Ви за всеотдайния труд, с който съхранявате за идните поколения музейните източници, пазещи българската история, бит и култура! Трудът Ви заслужава голямо уважение и признателност, защото Вие сте пазителите на българската народна памет! Музейното наследство е ценно свидетелство за икономическото, политическото, социалното и културно развитие на всяка една нация, а опазването му е от огромно значение. Изказвам благодарности за всеотдайността, с която предавате знанията си на бъдещото поколение, за да обичат и пазят всичко българско! Пожелавам здраве и успех в благородната Ви мисия!", се казва в поздравителния адрес от областния управител на Смолян.

Вирни се горе