Областният съвет по сигурност прие допълнителни мерки срещу разпространението на COVID-19 в област Смолян

 Областният съвет по сигурност прие допълнителни мерки срещу разпространението на COVID-19 в област Смолян

Под председателството на областния управител Недялко Славов, на проведено днес заседание, Областният съвет по сигурност обсъди допълнителни мерки за ограничаване появата и разпространението на Корона вирус в област Смолян.

Директорът на РЗИ-Смолян, д-р Мими Кубатева отчете низходящ тренд при острите респираторни заболявания от грип през последната седмица – 165/10000. Под задължителна карантина в региона са 13 души. Тя отбеляза, че има добро взаимодействие с органите на реда във връзка с контрола за спазване на задължителна карантина.

Ст.комисар Николай Димов каза, че през почивните дни основните сигнали са за работещи заведения, в нарушение със Заповедта от 13.03.2020 на Министъра на здравеопазването, извършена е проверка и са направени предписания. Той предупреди населението да бъде внимателно във връзка с появилите се в страната случаи на измамници, които се представят за санитарни инспектори и влизат в домовете на хората с цел кражба.

Директорът на РДГП-Смолян, ст.комисар Стоян Мандаджиев обърна внимание, че въпреки препоръките, се наблюдава все още интензивно преминаване на граничните пунктове в страната, като броя на преминаващите лица не е намалял, спрямо същия период от миналата година. Въпреки, че ГКПП Златоград остава пунктът с най-малко преминаващи пътници, тази тенденция се запазва и тук – през изминалите почивни дни са преминали около 900 лица и в двете посоки, от които 570 български граждани.

Мария Семерджиева – началник на РУО-Смолян, заяви, че всички детски градини в региона са затворени и за момента това не създава напрежение и протест от страна на родителите. От днес училищата на територията на област Смолян преминават в електронна форма на обучение, като са оптимизирани в обучителния процес всички налични технически средства. Само около 190 деца, основно от малцинствата, нямат достъп до електронна форма на обучение, поради липса на домашен интернет или крайно мобилно устройство, но за тях се подсигуряват печатни учебни материали.

Директорът на РД за Социално подпомагане-Смолян, Петя Пампорова сигнализира за 365 лица над 65-годишна възраст, които не попадат в никоя от програмите за социално подпомагане на МТСП и няма надзор над състоянието им.

По време на заседанието се обсъди и въпросът с подсигуряване на защитни средства и уточняване на необходимите количества за отделните институции. Към момента, на територията на област Смолян има три фирми, които произвеждат защитни маски и облекла с материали, сертифицирани от Министерството на здравеопазването, и могат да спомогнат в процеса по набавяне на необходимите предпазни средства.

Въз основа на обсъдените теми, членовете на Областния съвет по сигурност взеха следните решения:

Попълнените анкетни карти на ГКПП Златоград ще се сканират и изпращат до РЗИ-Смолян и ОД МВР-Смолян незабавно след попълването им;

Препоръчва се на всички прибиращи се от чужбина да преминават под доброволна карантина, като информират личните си лекари за здравословното си състояние; Общинските щабове да забранят провеждането на пазари и тържища, както и да указват контрол върху дезинфекцията в масовия транспорт;

Да се изготви инструкция за санитарно-хигиенни изисквания за работата на търговските обекти, фризьорските и козметични салони и вендинг машини, в условия на извънредно положение;

Да се изпратят до общините данни за лицата над 65 години, които не попадат в програмите за подпомагане на МТСП;

Препоръчва се използване на плащане по безкасов път.

Вирни се горе