Областният съвет на БЧК-Смолян отчете успешна година, въпреки сериозните предизвикателства на съвремието

Областният съвет на БЧК-Смолян отчете успешна година, въпреки сериозните предизвикателства на съвремието

Делегатите на БЧК в областта проведоха годишно отчетно събрание на 24.02.2023 г. в х-л „Кипарис алфа“. Специални гости на събитието бяха д-р Тенчо Тенев – председател на Етичната комисия на БЧК, Георги Кисьов – гл. секретар на Областна администрация, Петя Пампорова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Любка Бадева – главен експерт „Хуманитарни дейности“ в Община Смолян, главен инспектор Иван Мечкарски – началник на РУ-Смолян. Председателят на Областния съвет на БЧК д-р Мими Кубатева откри заседанието, като приветства присъстващите и благодари на членовете на областния съвет, председателите и членовете на общинските структури, на служителите от Секретариата за създадената организация и огромната свършена работа по време на пандемията от COVID-19, в помощ на украинците и бежанците от Украйна, на съграждани в нужда, както и в помощ на пострадалите от земетресението в Турция. За последната акция от дружествата на БЧК в областта са събрани близо 50 000 лв. парични средства и 860 кашона материални помощи – дрехи, обувки, одеала. Най-много са събрани от Доспат, Златоград и Неделино. В словото си, тя отбеляза, че зад успехите стои добра организация на работа на БЧК, подготвени специалисти и дългогодишният опит. Кризите са предизвикателства, които дават възможност да проявим способностите си и да се развиваме, като не пренебрегваме уроците, които ни дават. Годината не беше лека за организацията и поради промени в Областния съвет и в състава на Секретариата, ограничените финансови средства при висока инфлация. Въпреки всичко се отчита добра година. Успехите са свързани със запазването на членския състав и доброволците, активната работа на младежките структури, на водноспасителната дейност, реализираните проекти „Дейности в отговор на COVID-19 в България и „Топъл обяд“, създадените партньорства.

Директорът на Секретариата на БЧК – Смолян Мария Делева представи емоционално отчета за дейността на организацията през 2022 г. и отново благодари за доброволчеството и всеотдайността на всички. Тя сподели, че въпреки предизвикателствата, всичко възложено на организацията се изпълнява и изискванията се покриват. Положително е отчитането на увеличения брой доброволци, които са съгласни да помагат дългосрочно, присъствието на млади хора в структурите в областта, постигнатите високи резултати на общинската структура в Рудозем. С членски състав над 4000 хил. души смолянската организация е на второ място в страната по обхват, а броят на доброволците за четвърта година е над 400.

Отчет на бюджета бе представен от председателя на общинската структура в Рудозем Емине Балева. Отчета на контролната комисия направи председателя ѝ Мария Хаджидиева от Смолян, която бе поздравена съвместно с Йорданка Кайкова от Рудозем за огромната работа, високите резултати и всеотдайна дейност през годината.

Георги Кисьов поздрави Областната организация на БЧК от името на областния управител и лично от свое име за грижите към социално уязвимите хора, високия морал, професионализъм и всеотдайност на членовете при осъществяване на дейността си. Той напомни, че в лицето на Областна администрация БЧК-Смолян има верен партньор и приятел.

В поздравлението си към присъстващите д-р Тенев изрази задоволство от свършената работа на структурата в областта. Той потвърди, че най-ценния ресурс са хората и е щастлив от факта, че има много добри и млади хора в редиците на организацията в Смолян, което говори за едно отлично функциониращо червенокръстко дружество в страната. Пожела на всички да са здрави, за да се справят с бъдещите предизвикателства.

Представителите на РД „Социално подпомагане” и ОД на МВР също поздравиха делегатите за реализираната дейност и изразиха удовлетворение от добрата съвместна работа в полза на хората в нужда.

В края на събранието д-р Кубатева обобщи, че ръководствата на Областната и общинските организации са работили всеотдайно в изпълнение на Стратегическия план на областната организация до 2030 година и са постигнати резултати в областите за готовност за действие при бедствия и кризи и приобщаване на хората от общността към хуманните каузи на организацията, която следва правилната посока. В бъдеще ще се работи организационното развитие, за повишаване на човешкия и финансов капацитет на организацията, като ключов фактор за разширяване на социалните услуги и по-адекватно задоволяване потребностите на уязвимите хора. Очакваните в световен мащаб следващи предизвикателства и кризи от различен характер налагат подготовка да се работи много по - интензивно, на по-широк фронт, с много партньори и заинтересовани лица. На финала тя пожела на всички здраве, енергия и желание за запазване на постигнатото в дейността на Областния съвет на БЧК и неговото надграждане през следващите години.

Вирни се горе