Областният кризисен щаб проведе заседание във връзка с настаняването на хора, пристигащи от Украйна в област Смолян

Областният кризисен щаб проведе заседание във връзка  с настаняването на хора, пристигащи от Украйна в област Смолян

На заседание на Областния кризисен щаб днес бяха координирани действията на институциите във връзка с настаняването на хора, пристигащи от Украйна в нашата област. Заседанието бе ръководено от областният управител на Смолян Емил Хумчев.

На заседанието стана ясно, че информацията за пристигане на лицата в област Смолян ще бъде подавана от Координационен център, който работи към Министерски съвет.

В област Смолян има възможност за настаняване на около 200 души в помещения, държавна и общинска собственост.

В БЧК-Смолян се води списък на гражданите, които искат да предоставят помещения в помощ на хората, бягащи от военните действия. На телефона на БЧК-Смолян 0301/ 63297, гражданите, които желаят да предоставят места за настаняване, могат да заявят това, като посочат адреса и брой на лицата, които могат да бъдат настанени. От областния съвет на БЧК могат да представят също хранителни продукти, дрехи и домашно оборудване. Има възможност за оказване и на психологическа помощ.

Първата стъпка, която трябва да направят пристигащите в област Смолян, е да се регистрират в служба „Миграция“ в сградата на Областна дирекция на МВР-Смолян, която се намира на адрес бул. „България“ № 67 . Там ще им бъде разяснено какъв статут могат да получат и какви права и задължения имат съобразно статута си в периода на пребиваване в страната ни. В зависимост от статута, който ще получат има възможност за социално подпомагане, медицинска помощ, възможност за посещение на учебни и детски заведения.

На заседанието стана ясно още, че има възможност деца, които са без придружители да бъдат настанени в шест приемни семейства. Смолянската болница разполага с шест легла, в помощ на украински граждани, две от които са за деца.

Създадена е организация с ръководствата на общините за изготвяне на списък на всички държавни, общински и частни места за настаняване, които ще бъдат предоставени за хората, пристигащи от Украйна.

Вирни се горе