Областният информационен център в Смолян организира публични консултации относно общинските концепции за интегрирано териториално развитие

 Областният информационен център в Смолян организира публични консултации относно общинските концепции за интегрирано териториално развитие

Областният информационен център (ОИЦ) в Смолян започва през март публични консултации относно общинските концепции за интегрирано териториално развитие, съобщиха от ОИЦ. При консултациите ще се търси обратната връзка за общественото одобрение за концепциите, преминали процедурите за административно съответствие и допустимост.

ОИЦ ще организира в областта дискусии и представяния на общинските концепции за интегрирано териториално развитие. След като се обобщят мненията и коментарите на местните общности, заключенията и предложенията ще бъдат представени на Регионалния съвет за развитие, уточняват от центъра.

Интегрираният териториален подход при инвестиране на средства от европейските фондове се прилага в България за първи път през програмния период 2021-2027 г. Целта на новия подход е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции, уточняват от ОИЦ.

От центъра информират, че е стартирала първа покана за проектни предложения по програмата INTERREG VI-A Гърция – България 2021-2027 г., като общият бюджет е 32 млн. евро. Бюджетът ще варира от 1 до 2,5 млн. евро на проект, т.е. ще се финансират мащабни предложения, посочи пред БТА Зорица Ставрева, експерт в ОИЦ. Основните специфични цели при приемане и одобряване на проектните предложения са: насърчаване прехода към кръгова икономика; подобряване на защитата и опазване на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура; подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието; подобряване на ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие.

Вирни се горе