Областният информационен център-Смолян организира събитие - „Европейска година на уменията 2023 г.

Областният информационен център-Смолян организира събитие - „Европейска година на уменията 2023 г.

Областният информационен център-Смолян организира събитие - „Европейска година на уменията 2023 г.“, което ще се състои на 17 май, сряда, 2023 г. от 10,30 ч. на площад „Свобода“ в гр. Смолян. Това съобщи управителят на центъра Цветанка Генчева. Събитието е част от Общата кампания на мрежата от Областните информационни центрове и е във връзка с обявената от Европейската комисия Европейска година на уменията. Участие в събитието ще вземат различни образователни институции, Бюро по труда, НПО и др. Европейската комисия се стреми да даде нов тласък на ученето през целия живот, като популяризира възможности, проекти и дейности за развитие на нови умения. Европейската година на уменията поставя професионалните способности в центъра на вниманието. Основната цел е в рамките на тази година да се подпомогнат хората да получат правилните умения за качествена работа и да се помогне на фирмите, и по-специално на малките и средните предприятия, да се справят с недостига на умения в Европейския съюз. Предстоящото събитие ще даде възможност на присъстващите да се запознаят с различни възможности за развитие и повишаване на техните способности, посочи още Генчева.

Вирни се горе