Областния управител свика работна среща във връзка с отровената риба в река Черна

Областния управител свика работна среща във връзка с отровената риба в река Черна

„Проблемите са общи и всички ние искаме реката да бъде чиста“, заяви областният управител Захари Сираков по време на работна среща, инициирана от Риболовно сдружение „Олимпик 2002“ и техния клон „Олимпик 2002 - Смолян“ във връзка със замърсяването на река Черна и отравянето на рибата в района на кв. Устово на 19-и срещу 20 август.

На днешната среща бе обсъден проблема и набелязани координирани действията на институциите, компетентни по случая - община Смолян, Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян, ВиК ЕООД - Смолян, отдел „Рибарство и контрол“ - Смолян към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Регионално бюро - Смолян на Басейнова дирекция източнобеломорски район.

Участниците обсъдиха различни мерки и действия, които биха спомогнали за намаляване на случаите на замърсяване на река Черна и предотвратяване на бъдещи инциденти, свързани с отравяне на риба във водоема. В началото на срещата от Сдружение „Олимпик 2002 - Смолян“ заявиха, че не обвиняват никой, а желаят да работят съвместно с институциите за чистотата на водата в реката.

Управителят на „ВиК“ ЕООД - Смолян инж. Румяна Янчевска заяви, че причината за замърсяването на водата е комплексна, от една страна изпускане на отпадни води от градския колектор в реката, а от друга неконтролирано изпускане на преливника на ВЕЦ „Устово“. Тя и кметът на община Смолян Николай Мелемов предложиха на представителите на Риболовно сдружение „Олимпик 2002 - Смолян“ да се изчака финала на проекта за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Смолян, след което да се предприемат мерки за ново зарибяване. Инж. Янчевска препоръча да бъде осъществен контрол на ВЕЦ „Устово“ от страна на НЕК.

Представителите на „Олимпик 2002“ отправиха предложения към институциите и апел за подпомагане на дейността им като: подкрепа за финансиране на предстоящо зарибяване на река Черна, почистване на речното корито и направа на баражи по поречието й, редовно вземане на проби от водата с цел установяване на замърсеността й, осъществяване на контрол при изпускането на приливника на ВЕЦ „Устово“ и работата на тепавицата до с. Бостина и не на последно място, поставяне на допълнителни контейнери за смет в близост до бреговете на реката и редовното им извозване. Областният управител Захари Сираков и заместник областният управител Зарко Маринов увериха представителите на сдружението, че в най-кратки срокове ще бъде извършена проверка на състоянието на ВЕЦ „Устово“, ще бъде изготвено писмено становище до Министерство на околната страна и водите за необходимостта от извършване на редовни замервания на чистотата на водата, както и подкрепа от страна на Областният управител, свързана с осъществяване на контрол на НЕК на контролираното изпускане на преливника на ВЕЦ „Устово“.

Кметът на община Смолян Николай Мелемов заяви подкрепа, свързана с осигуряване на административен капацитет при подготовка на проектни предложения на сдружението, насочена за финансиране на предстоящо зарибяване на река Черна, както и почистване на коритото на реката. От своя страна инж. Янчевска уточни, че ВиК ЕООД - Смолян ще подпомогнат дейностите по зарибяване на реката.

На финала на срещата Станимир Иванов, Христо Петков, Димитър Бочуков и Никола Кечев от Риболовно сдружение „Олимпик 2002 - Смолян“ благодариха за ангажираността на Областният управител по проблема, за това, че бяха чути и изразената готовност да работят съвместно за по-хубава и чиста река.

Вирни се горе