Областния управител Стефан Сабрутев подаде заявление за освобождаване от поста

Областния управител Стефан Сабрутев подаде заявление за освобождаване от поста

„Служебното правителство, което ме назначи на поста Областен управител на област Смолян приключи своя мандат и вече България се ръководи от редовно правителство. Предвид настъпилата промяна в управлението на държавата и моите лични различия с политиката на това управление считам, че е невъзможно да изпълнявам задълженията си. Поради това, днес депозирах заявление в Министерски съвет за освобождаването ми от поста Областен управител на Област Смолян“, мотивира действията си Стефан Сабрутев.

Той уточнява, че през изминалите месеци /август 2022 г. - юни 2023 г./ дейността му е била ориентирана изключително в посока развитието на област Смолян, подкрепа и защита интересите на жителите на областта. „Работих максимално прозрачно и ефективно, за да бъде осигурена навременна организация и ефективност в дейността на регионалните държавни структури на местно ниво. Проведени бяха прозрачни и честни избори - на 2 октомври 2022 г. и 2 април 2023 г. На новия областен управител, независимо кой ще бъде той ще бъде предадено започнатото от мен и администрацията, като ще бъде осигурена нужната приемственост. Вярвам, че той ще продължи започнатите проекти и ще работи в посока за развитие на областта“, допълва още Сабрутев.

„Изказвам личната си благодарност към президента на Република България г-н Румен Радев и служебния министър-председател г-н Гълъб Донев за коректната и професионална подкрепа, която ми оказваха при осъществяване на правомощията ми на Областен управител и съдействаха при реализирането на редица инфраструктурни и други проекти. Искрени благодарности и на колегите от Областна администрация за професионалната работа, за усилията, които полагаха по отношение на всички приоритети и във всички аварийни ситуации, които сме имали. Мисля, че това беше един добър мандат с разумно управление на областта и в дух на толерантност. За мен бе чест да работя в полза на развитието и просперитета на област Смолян“, коментира Стефан Сабрутев.

Вирни се горе