Областния управител Стефан Сабрутев беше домакин на работна среща-дискусия за изграждане на STEM кабинети по Националния план за възстановяване и устойчивост

 Областния управител Стефан Сабрутев беше домакин на работна среща-дискусия за изграждане на STEM кабинети по Националния план за възстановяване и устойчивост

В Областна администрация Смолян днес се проведе работна среща-дискусия с участието на директори на общински и държавни училища, по време на която беше представен Проект „STEM центрове и иновации в образованието“ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), Компонент 2 „Изграждане на училищна STEM среда“.

„На всички нас ни е ясно, че в последните няколко години един от основните приоритети на Министерство на образованието и науката е модернизация на образователната среда и подобряване на условията за учене. Към настоящия момент е необходимо да се направят и конкретни стъпки в тази посока, използвайки финансовите механизми чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, предвидени за създаване на модерна среда в училищата. Това е една изключителна възможност, всяко дете да може да учи в среда с модерно оборудване, да се докосне и работи с бързо развиващите се технологии“, заяви в приветствието си към директорите на училища Стефан Сабрутев.

По лична покана на Областният управител в срещата взе участие проф. д-р Найден Шиваров, директор на Националният STEM Център към Министерство на образованието и науката. Той представи целите на Проекта и възможностите за финансиране, сроковете за кандидатстване, а също така даде насоки за реализация на концепциите на директорите, свързани с модернизацията на училищната среда.

Проф. Шиваров заяви, че е предвидено до 2026 г. във всички общински и държавни училища на територията на Република България да бъдат изградени STEM кабинети.

Вирни се горе