Областния съвет за развитие проведе заседание

Областния съвет за развитие проведе заседание

В Областна администрация Смолян се проведе заседание на Областния съвет за развитие под ръководството на областният управител Захари Сираков в качеството му на председател на Съвета. Присъстваха ĸмeтoвe и зам.-кметове на общини от територията на oблacттa и техни упълномощени представители, директори и пpeдcтaвитeли нa peгиoнaлнитe cтpyĸтypи, на peгиoнaлното cдpyжeние нa oбщинитe и др.

Присъстващите бяха запознати с единните указания за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“. Анна Болярова – експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областния информационен център (ОИЦ) – Смолян представи специфичните изисквания по отделните програми, участващи в подхода ИТИ и заяви готовността на ОИЦ за съдействие за сформирането на партньорства между заинтересованите страни.

Кметовете, зам.-кметовете и представителите на общини представиха приоритетните обекти с проектна готовност за развитие на съответната община или такива с междуобщинско значение. Зам.-кметът на община Смолян инж. Мариана Цекова представи Плана за интегрирано развитие на община Смолян, който бе приет единодушно и от членовете на Областния съвет за развитие.

„Областният съвет за развитие трябва да преминава повече с дискусия между членовете и със споделяне на опит между отделните институции. Общините с по-голям капацитет могат да са полезни на останалите, включително може да се разчита и на екипа на Областна администрация. Важно е да се дискутират и най-малките проблеми, защото за някои общини те се оказват решими, ако в подходящия момент се предприемат подходящи действия“, каза областният управител.

Вирни се горе