Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе редовно заседание

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата проведе редовно заседание

В Областна администрация - Смолян се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) под председателството на заместник областния управител Христо Станчев.

На заседанието присъстваха членове на ОКБДП, представители на териториалните звена на изпълнителната власт, на общините от областта, както и експерти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), чрез осъществена онлайн връзка.

В хода на заседанието Комисията обсъди и прие Областната план-програма по безопасност на движението по пътищата (БДП) за 2023 г. и Областния доклад за изпълнение на мерките по БДП за 2022 г. Приет бе графикът за провеждане на заседанията на ОКБДП през настоящата година.

Представителите на ДАБДП изразиха задоволство от подготовката на двата планови документа, както и от добрата организацията, координация и взаимодействие на институциите по време на провелото се през месец октомври миналата година в гр. Смолян, съвместно областно учение на Единната спасителна система.

Обсъдени бяха и други проблеми, свързани с пътната безопасност в областта, като постъпило в Областна администрация Смолян, предложение за ограничаване скоростта на автомобилите по ул. „Васил Райдовски“ в квартал Устово на гр. Смолян. В тази връзка експертите от ДАБДП направиха препоръки към отговорните институции за законовите мерки, които биха могли да предприемат по поставения проблем.

Вирни се горе