Събират предложенията за националната кампания „Живи човешки съкровища”

Събират предложенията за националната кампания „Живи човешки съкровища”

Днес в Областна администрация-Смолян се проведе форум на тема: „Живите човешки съкровища – духовен фактор за опазване и социализиране културното наследство на България”, организиран от Рeгионалният експертно-консултантски и информационен център /РЕКИЦ/ „Читалища”- Смолян съвместно с Министерство на културата. Срещата се откри от Недялка Мачокова, председател на РЕКИЦ- Смолян под съпровода на родопски каба гайди от НЧ ”Орфееви гори”. Официален гост на форума бе д-р Силва Хачерян, началник отдел ,,Регионални дейности” в Министерството на културата. От името на Областният управител, главен експерт Димитър Кузманов приветства с добре дошли участниците в срещата и пожела успех на тазгодишната инициатива. На срещата присъстваха още много други читалищни и културни дейци. В рамките на форума бяха представени номинациите от Националната и Регионалната представителна листа на нематериално културно наследство „Живи човешки съкровища – България”. През тази година в Регионалната листа се включват: „100 Каба гайди-живата памет на Родопа” 2010 г. на НЧ ”Орфееви гори – 1870” гр. Смолян, „Родопската гайда – магията на планината” 2012 г. на ОНЧ “Родопска просвета – 1923” гр. Девин. Представиха се и резултатите на Студио „Родопски съкровища” – ОУ ”Юрий Гагарин” гр. Смолян от реализирана програма „Успех” – „Младите хора и нематериалното културно наследство”. В рамките на форума бяха представени още калейдоскоп на реализирани проекти от област Смолян.

В Областна администрация-Смолян е създадена организация за събиране на номинации във връзка с националната кампания „Живи човешки съкровища – България” 2014. Тя се провежда на всеки две години, а основната цел е защита на нематериалното културно наследство, съхраняване на важните за България знания и умения за културно изразяване, както и тяхното предаване на бъдещите поколения. Право на номинации имат народните читалища и регионалните музеи. Процедурата за попълване на Националната система се извършва на регионално и национално равнище. За тази цел са необходими съвместните усилия на Областна администрация, общините на територията на областта, РЕКИЦ „Читалища“ – Смолян, Регионален исторически музей – Смолян и читалищата, които ще кандидатстват за реализиране на дейностите по номинирането и оценяването на кандидатурите за 2014 г. По регламент, номинации се приемат в Областна администрация до 20 април 2014 г. За тяхното оценяване ще бъда създадена експертна комисия, определена със заповед на Областния управител. Срокът за работа на комисията ще бъде до 31 май, след което кандидатурите от област Смолян ще бъдат изпратени в Министерство на културата. Официалната церемония по обявяване на регионалните и национални живи човешки съкровища ще се състои в министерството на 24 юни.

Вирни се горе