Областна администрация – Смолян стартира шестото издание на конкурса „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“

 Областна администрация – Смолян стартира шестото издание на конкурса „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“

Областна администрация – Смолян стартира шестото издание на конкурса „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“!

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ НА КОНКУРСА „АЗ РАСТА ПАТРИОТ“

ФОТОКОНКУРС:

В конкурса могат да участват всички лица, които са пребивавали или пребивават на територията на Смолянска област, с изключение на служители на Областна администрация – Смолян, техни роднини и членове на техните семейства.

Фотографии ще се приемат на имейл: azrastapatriot@sm.government.bg

Стартът на конкурса е 15 септември 2021 г. Крайният срок за подаване на фотографиите е 00.00 часа на 25 октомври 2021 г.

Фотосите ще бъдат класирани от компетентно жури. Денят, часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени допълнително.

В конкурса ще се класират фотографии с деца в народни носии от четири възрастови групи:

от 1 до 4 години;

от 5 до 8 години;

от 9 до 15 години;

от 16 до 18 години.

В конкурса могат да участват както любители, така и професионални фотографи. Всеки може да участва с една фотография. Фотографиите трябва да бъдат с резолюция на изображението не по-ниска от 1000 х 800 пиксела.

Задължително условие е да има съгласие от родител/настойник на сниманото дете, снимката да бъде публикувана на интернет сайта на Областна администрация – Смолян, както и да бъдe използванa в печатни материали, свързани с конкурса (декларация за съгласие може да изтеглите от тук). Декларацията може да бъде изпратена сканирана на имейл: azrastapatriot@sm.government.bg или по пощата на адрес: 4700, гр. Смолян, бул. „България“ № 14, за конкурса „Аз раста патриот“. Това условие не се отнася за категорията участници от 16 до 18 години.

Фотоконкурсът има за цел да фокусира изявата на децата и да ги насърчи, затова наградите ще бъдат за САМИТЕ ДЕЦА, които са на снимките, а НЕ за авторите на фотографиите.

Фотографиите трябва да са придружени от попълнена форма за участие (формата за участие може да изтеглите от тук), която съдържа: име и фамилия на сниманото дете, неговата възраст, населеното място, в което детето живее, телефон и имейл за контакт, кратък отговор на въпросите: какво обича да прави и какъв/ва иска да стане като порасне, името и фамилията на автора на фотографията.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „ВИДЯХ ДОБРОТО“

В него могат да участват ученици от Смолянска област в две възрастови групи:

-от 5 до 8 клас;

-от 9 до 12 клас.

Ще се приемат авторски разкази за истински случки, на които подрастващите са станали свидетели или са участвали в добри дела – прояви на сърдечност, хуманност, съпричастност и състрадателност към хора, животни, към природата и обществото като цяло. Разказите не трябва да са по-дълги от две машинописни страници и да са написани на български език.

Разказите се изпращат в периода от 15 септември 2021 г. до 00.00 часа на 25 октомври 2021 г. на имейл: azrastapatriot@sm.government.bg или по пощата на адрес: 4700, гр. Смолян, бул. „България“ № 14, за конкурса „Аз раста патриот“.

Компетентно жури ще оцени творбите. Денят, часът и мястото на награждаването ще бъдат обявени допълнително.

Вирни се горе