Областна администрация – Смолян спечели проект за рехабилитация на пътя Чепеларе – Соколовци

Областна администрация – Смолян спечели проект за рехабилитация на пътя Чепеларе – Соколовци

Областна администрация – Смолян спечели проект за рехабилитация на пътя Чепеларе – Соколовци по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013, съобщиха от администрацията. Това стана ясно на провелото се в края на миналата седмица второто заседание на Съвместния направляващ комитет по програмата в Серес – Република Гърция. Областна администрация Смолян има одобрен за финансиране проект в Приоритетна ос 1 като втори партньор на Регион Източна Македония и Тракия, на обща стойност 1 260 950 евро. Проектът е в областта на туризма и е класиран на четвърто място с обща оценка 53,50. По Приоритетна ос 2 в първото одобрено за финансиране проектно предложение, с обща оценка 65,50, втори партньор е Агенция пътна инфраструктура. Агенцията участва с два подпроекта, като първия е за Рехабилитация на път II-86 в участъка Чепеларе – Соколовци. Очакваните резултати от изпълнението му са: 14,172 км рехабилитиран път с ширина на лентите за движение 7.50 / 7.00 м, изградени 16 нови водостоци, рехабилитирани два моста, рехабилитирани и изградени нови стени.

Вирни се горе