Областна администрация Смолян осигури видео достъп до туристическия трафик при ГКПП между Гърция и България

Областна администрация Смолян осигури видео достъп до туристическия трафик при ГКПП между Гърция и България

С монтирането на четири видеокамери Областна администрация Смолян осигури видео достъп в реално време до туристическия трафик през три от входно-изходните артерии между Гърция и България – в близост до ГКПП „Маказа-Нимфея“ (2 камери) и при ГКПП „Златоград-Термес“ (1 камера). Монтирана е камера и при ГКПП „Рудозем-Ксанти“, която ще бъде въведена в експлоатация след отваряне на пункта. Поради по-високата натовареност на движение, при Маказа са разположени две камери, които обхващат пътните участъци в по-голям периметър.

Видеокамерите осигуряват публичен достъп в реално време до непрекъсната и свободнодостъпна от всяка точка на света информация за пътнико-потока и натовареността на движение към трите гранични пункта. Линковете към видео-наблюдението са публикувани на сайта на Областна администрация Смолян: https://sm.government.bg/page/172-turist-traffic

Осигуряването и монтирането на четирите технически съоръжения са финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“, като част от дейностите на администрацията в качеството й на партньор по проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион“ с акроним „SMS-CBA”. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № B2.6c.12/01.07.2020 г. е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, и с национален принос на Република България и Република Гърция.

Вирни се горе