Областна администрация Смолян бе домакин на двудневна конференция на тема: „Е-туризъм“

 Областна администрация Смолян бе домакин на двудневна конференция на тема: „Е-туризъм“

Областна администрация Смолян бе домакин на двудневна конференция на тема: „Е-туризъм“. Форумът се проведе в периода 05-06 Юни в изпълнение на проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния регион“, с акроним „SMS-CBA“ по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“, Договор за субсидия № В2.6с.12/01.07.2020 година.

Конференцията бе открита от областния управител Стефан Сабрутев, който заяви в обръщението си към участниците, че в качеството си на партньор по Проекта, Областна администрация Смолян се стреми към реализиране на инициативи за усвояване в максимална степен на туристическия потенциал на региона, а предстоящото събитие е поредна стъпка в тази посока. Неговата цел е да се създадат възможности и благоприятна среда за развитие на по-тясно сътрудничество и партньорство между заинтересованите страни в сферата на туризма, както и обмена на добри практики. Общата цел е затвърждаване на устойчивостта на трансграничния регион, като атрактивна, обща туристическа дестинация. Той уточни, че силно се надява, планираните дейности в рамките на форума да предизвикат интерес и да доведат до полезни дискусии.

В конференцията по проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния регион“ участваха представители на туристическия сектор- туроператори и агенти, хотелиери, ресторантьори, туристически гидове, представители на общински администрации и на съседни областни администрации – партньори по проекта ,както и представители на неправителствения сектор в областта на туризма. Целта й бе да се представят основните акценти и перспективи за развитие на „Е-туризма“ в синхрон с всеобщата дигитализация на икономиката, както и произтичащите от това възможности за популяризиране на туристическите дадености на региона сред неограничена целева група крайни потребители.Във форума взеха участие лектори с доказана експертиза и професионална реализация в сферата на туризма,маркетинга и информационните технологии.Те представиха действащи е-инструменти, базирани на иновативни, технологични решения и продукти, които дават по-добри възможности за популяризиране на туристическите дадености на региона. „Е-дестинации“, „Повишаване на продажбите в туризма чрез онлайн присъствие“, „Електронно представяне на туристическите обекти“, „Онлайн системи за резервации в хотелиерството“, „Дигитален маркетинг при управление на дестинациите“, „Развитие и управление на човешки ресурси в туризма“ бяха част от дискутираните теми по време на събитието .Освен това на срещата бе предоставена възможност за свободна дискусия по основни проблеми и обмяна на информация за добри практики на заинтересованите страни в сектора.

Проект „SMS-CBA“ се финансира по Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“ с финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на участващите страни /ЕФРР/ЕИС/ с № В2.6с.12/01.07.2020 г., и Първо изменение /Amendment/ към него от 22.08.2022 г. Изпълнява се от седем партньора от трансграничния район на Република България и Република Гърция.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Smart Marketing Strategies for tourism in the Cross-Border Area” с акроним „SMS-CBA”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № B2.6c.12/01.07.2020 г. и Първо изменение /Amendment/ към него от 22.08.2022 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с национален принос на Република България и Република Гърция по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция - България 2014-2020“.

pro

logo

Вирни се горе