ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА: “ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ СМОЛЯН И ОБЛАСТ ХАСКОВО“

  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС НА ТЕМА: “ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ СМОЛЯН И ОБЛАСТ ХАСКОВО“

Конкурсът е част от дейности по Проект “Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в трансграничния регион”/SMS-CBA, одобрен за финансиране по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2014-2020”, съгласно сключен Договор № B2.6c.12/01.07.2020 г.

Като партньор в проекта участват и Областна администрация Смолян, Областна администрация Хасково и Регионална туристическа асоциация „Родопи“.

Целта на тази дейност е въвличане на младите хора в трансграничната област в опознаването и популяризирането на туристическия ѝ потенциал.

Конкурсът се организира в четири направления:

• Рисунка

• Фотография

• Мултимедийна презентация

• Пътепис

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас на всички училища и извънкласни школи в областите Кърджали, Смолян и Хасково с авторски творби от посочените категории, които не са участвали в други конкурси.

Участниците ще бъдат разпределени в следните категории:

1-ва категория: ученици от 5 до 7 клас

2-ра категория: ученици от 8 до 12 клас

Повече информация може да намерите в „Конкурс“, „Проект „SMS-CBA”, както и на сайта на Областна администрация Кърджали.

Напомняме, че крайният срок за изпращане на творбите в Областна администрация – Кърджали е до 30 март 2023 г.

Вирни се горе