Област Смолян е на едно от първите места в страната през януари 2023г. по приходи от нощувки в местата за настаняване

Област Смолян е на едно от първите места в страната през януари 2023г. по приходи от нощувки в местата за настаняване

През януари 2023 г. в област Смолян са функционирали 210 места за настаняване с над 10 легла, от които 91 са хотели и 119 - други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 4 502, а на леглата - 9 785. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.2%, а леглата в тях - с 0.3%. Спрямо януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 10.6%, а леглата в тях - с 10.7%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 109 738, като 66 004 (60.1%) от тях са от български граждани, а 43 734 (39.9%) - от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през януари 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 11.6%, като в категориите с 3 звезди се увеличават с 37.8%, а в местата с 4 и 5 звезди - с 5.6%, а нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 13.1%,.

През януари 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 55.7% от нощувките на чужди и 33.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.4% от общия брой нощувки на чужди и 40.9% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 25.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличават с 15.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 37 378. От всички пренощували лица 74.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.4 нощувки. От тях 35.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужди граждани са 9 625, като 52.3% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.9.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през януари 2023 г. са пренощували 80.0% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чуждени граждани, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през януари 2023 г., са граждани на Турция - 21.2%, Румъния - 13.7% и Ирландия и Сърбия - по 12.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2023 г. е 36.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 61.1%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 37.1% и с 1 и 2 звезди - 18.2%. Заетостта на леглата се увеличава с 15.0 процентни пункта спрямо месец декември 2022 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през януари 2023 г., заетостта на леглата в местата за настаняване нараства със 7.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2023 година са 6 723.7 хил. лв. - от българските граждани са 3 671.3 хил. лв., а от чужди - 3 052.4 хил. лева. В хотелите са постъпили 85.5% от общите приходи на областта. В сравнение с януари 2022 г. приходите от нощувки на чужди граждани се увеличават с 58.4%, а приходите от български граждани намаляват със 7.8%.

През януари 2023 г. област Смолян е на едно от първите места в страната по приходи от нощувки в местата за настаняване, като се нарежда след областите Благоевград, София (столица), София и Пазарджик.

Вирни се горе