Обилните валежи и снеговалежи - причина за разрушения, застрашаващи живота и здравето на населението, имуществото и околната среда в Община Рудозем

Обилните валежи и снеговалежи - причина за разрушения, застрашаващи живота и здравето на населението, имуществото и околната среда в Община Рудозем

Поради обилните валежи на територията на Община Рудозем и множеството сигнали от кметове на населените места, общински съветници и граждани за настъпили щети върху обществената инфраструктура, кметът на Община Рудозем със своя заповед създаде комисия, на която възложи да обходи всички сигнализирани обекти, както и да провери състоянието на тези от тях, които предходната година бяха констатирани като проблемни и за тях бяха подадени съответните сигнали, но не беше получено финансиране.

Комисията е констатирала драстично влошаване на ситуацията на 4 от местата, които бяха пострадали още през декември 2021 г., а именно:

1.Разрушени габиони и необходимост от спешно изграждане на подпорна стена в близост до Блок № 33 на ул. „Капитан Петко Войвода“ . Съществува реална опасност високи води от р. Чепинска да проникнат зад новоизградената подпорна стена и да създадат сериозна опасност и за намиращия се в непосредствена близост блок №33.

2.Драстично влошаване на състоянието на участък от пътя в с. Рибница, където има реална заплаха да бъдат откъснати ¾ от селото.

3.Пътят Пловдивци – Коритата – Мочуре, който беше почти откъснат и е временно насипан. В момента обектът е в сериозно незавидно състояние.

4.170 м. от ската, който подпира ул. „Стадиона“ и е почти отнесен.

Съществува съвсем реална опасност при следващи високи води на реките всички от горепосочените обекти да бъдат компроментирани до степен, до която да не е възможно преминаването на МПС и те да останат откъснати от света. Това са обекти, които застрашават живота и здравето на населението, както и имуществото и околната среда на територията на Община Рудозем.

Силният и мокър сняг от петък още повече допринесе за влошаване на ситуацията на територията на общината.

Комисията констатира и множество новообразувани свличания, срутвания на земни маси. За всички тях са подготвени сигнали, които са изпратени до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и искрено се надяваме тази година, поне за спешните обекти да бъде получено финансиранe, съобщиха от общинската администрация.

pat

Вирни се горе