Обичай „Среде лето“ е сред излъчените кандидатури за Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г.

Обичай „Среде лето“ е сред излъчените кандидатури  за Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г.

16 са предложенията, които са излъчени на областен етап и участват в националната селекция за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г. Област Смолян участва с номинацията на Народно читалище „Георги С. Раковски-1947“ - с. Мугла, Обичай „Среде лето“. Пълният списък на одобрените на областно ниво предложения може да видите тук.

Националната система „Живи човешки съкровища – България“ е едната от основните културни политики на Република България за опазване на нематериалното културно наследство. Тя представлява специално разработен, адаптиран за българските условия вариант на културни политики и дейности на ЮНЕСКО, насочени към опазването на нематериалното културно наследство на международно равнище и реализирани като следствие от приетата през 2003 г. от международната организация Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство. Подробна информация относно процедурата може да бъде получена на интернет страницата на Министерство на културата.

leto

Вирни се горе