О Б Я В А

О Б Я В А

До заинтересованите лица и общественост

От: ЕВГЕНИ МАРИНОВ МАРИНОВ

В качеството си на: Управител на фирма "ВЕНИ - ГЕШО" ЕООД

Пълен пощенски адрес: ул. Горица № 9, гр. Девин, Община Девин, Област Смолян.

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

"Изграждане на сграда за обществено обслужване - търговия, услуги и информация, с фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди до 30 Kw, находяща се в УПИ XXXXIII, ПИ с ИД 20465.502.1533, ул. Руен, гр. Девин“

Мнения и възражения ще се приемат в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на тел.:0879333966,

(е-mail): plovdiv@novek.bg

лице за контакт: ЕВГЕНИ МАРИНОВ МАРИНОВ

Вирни се горе