Няма пари за проекта „Изграждане на пътна отсечка Горна Арда до границата с Гърция“

Няма пари за проекта „Изграждане на пътна отсечка Горна Арда до границата с Гърция“

Проектът на община Смолян, в който е включена пътната отсечка от с. Горна Арда до границата е отхвърлен за финансиране. В него беше залегнала реконструкция на пътя, започващ от с. Горна Арда / III – 8683 до границата с Република Гърция – км 29 697 – км 31 581 Гърция, на стойността 3.080.211,50 €. От гръцка страна водещ партньор е община Кавала. Общата бюджетна стойност е 3.921.393,50 €. Проектът е отхвърлен, тъй като добавената стойност не е пряко видима- няма ясна връзка на дейностите като пряко трансгранични. От българската страна е заложена реконструкцията на горски път, който не разполага с каквато и да е ясна връзка от другата страна на границата, което е определено като значителен недостатък,съобщиха от областната администрация.

Вирни се горе