НТС - Смолян организира обучение за трета квалификационна група по електробезопасност

НТС - Смолян организира обучение за трета квалификационна група по електробезопасност

За тези, които работят като: енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата които водят Дневника за изправността на ръчните ел. инструменти, лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до 1000 V.

НТС Смолян организира Обучение за трета квалификационна група по електробезопасност на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V” (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издаване на валидно удостоверениe/сертификат за трета квалификационна група за едногодишен период.

• Обучението може да се проведе в Учебния център в НТС Смолян или на работното място и завършва с изпит (тест) и издаване на валидно удостоверение/сертификат за придобита (защитена) трета квалификационна група.

• Отстъпка от цената при по-големи групи и при всяка следваща услуга.

• Програмата за обучение е примерна и може да се допълни в зависимост от изискванията на работодателя (обучавания) и условията в които работи обучаваното лице.

• Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните (над 3 лица – отстъпки), допълнителни отстъпки при всяко следващо обучение или ползване на друга услуга.

• Може да заявите обучение на е-mail: nts.smolyan2021@gmail.com или на тел. 0887982912.

Допълнителни указания:

Таксата за участие включва: Присъствено обучение, персонални консултации и издаване на документ.

Вирни се горе