Приходите от нощувки през декември 2022 г. в област Смолян са 3 676.2 хил. лв.

Приходите от нощувки през декември 2022 г. в област Смолян са 3 676.2 хил. лв.

През декември 2022 г. в област Смолян са функционирали 217 места за настаняване с над 10 легла, от които 93 са хотели и 124 - други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 4 519, а на леглата - 9 810. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 26.9%, а леглата в тях - с 65.2%. Спрямо декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 9.2%, а леглата в тях - с 11.9%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 65 175, като 58 232 (89.3%) от тях са от български граждани, а 6 943 (10.7%) - от чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2022 г. реализираните нощувки се увеличават с 3.8%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 3.2%, в категориите с 3 звезди се увеличават с 18.5%, а в местата с 4 и 5 звезди - намаляват с 2.1%.

През декември 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 55.4% от нощувките на чужденци и 37.1% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.9% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.5 и 29.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2022 г. се увеличават с 8.5% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достигат 25 833. От всички пренощували лица 92.8% са българи и са реализирали средно по 2.4 нощувки. От тях 37.7% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 1 865, като 51.8% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.5.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през декември 2022 г. са пренощували 76.4% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чужденци, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през декември 2022 г., са граждани на Румъния - 21.6%, Гърция - 15.4% и Ирландия - 15.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2022 г. е 21.4%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 33.3%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 19.4% и с 1 и 2 звезди - 15.4%. Заетостта на леглата се увеличава с 8.2 процентни пункта спрямо месец ноември 2022 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2022 г., заетостта на леглата в местата за настаняване намалява с 2.1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2022 година са 3 676.2 хил. лв. - от българските граждани са 3 108.8 хил. лв., а от чуждите 567.4 хил. лева. В хотелите са постъпили 84.2% от общите приходи на областта. В сравнение с декември 2021 г. приходите от нощувки на чужди граждани се увеличават с 12.4%, а приходите от български граждани намаляват с 1.2%.

Вирни се горе