Новости в микрокредитирането ще се представят на среща-дискусия в Смолян

Новости в микрокредитирането ще се представят на среща-дискусия в Смолян

Регионалната туристическа асоциация “Родопи” ще представи на 14 октомври своя нов проект “Преосмисляне на микрокредитирането като инструмент за подпомагане на малките и средни предприятия и засилване на местните икономики”, съобщиха от асоциацията. На дискусията за началото на проекта ще се обсъдят новости в микрокредитирането. Приносът на асоциация “Родопи” за трансграничното сътрудничество между България и Гърция е сред темите на дискусията. Лора Саркисян, експерт по международни програми и проекти, ще представи Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014-2020”.

Вирни се горе