Ново осветление в музея в Смолян

 Ново осветление в музея в Смолян

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян ще реализира проект с финансовата подкрепа на Министерство на културата

Проектът „Осигуряване на специализирано осветление за експозицията на РИМ „Стою Шишков – Смолян““ е одобрен за финансиране от Министерство на културата по обявена конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства, тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии.

Проектната идея цели музеят да засили своята привлекателност за разностранната си публика, която според интересите си гледа и слуша, усеща и съпреживява, участва в процеса на усвояване на знания и умения.

Голям интерес сред посетителите предизвикват не само постоянната експозиция „Културно-историческото богатство на Родопите от древността до наши дни“, а и временните изложби, инициативите, свързани с 18 май – Международен ден на музеите, Европейските дни на наследството, Европейска нощ на музеите, чествания на националния и официални празници, регионални и местни събития.

РИМ „Стою Шишков“ – Смолян разработи и с успех реализира две собствени музейни програми за работа с публики: „Музей, изкуство, развлечение“ и „Музеят – новото сценично пространство на Смолян“.

През последните години музеят активизира дейността си в разработването и реализирането на разнообразни образователни програми, адресирани към различни възрастови, професионални и социални групи. Сред тях най-значителен е делът на онези музейни инициативи, които предоставят възможности за работа в ателиета, музейни проучвания и теренни изследвания, възпроизвеждане на автентични народни обичаи, виртуални уроци с българските училища в чужбина, музейни игри.

За нов модерен музеен показ на топ експонатите в музея, на временните изложби, на инициативите и образователните програми е необходимо осигуряване на специализирано осветление, което да отговаря на съвременните изисквания, с цел качественото им представяне. Проектът ще помогне за изявата на културното наследство като уникален ресурс, който може и трябва да се използва като фактор за устойчиво развитие, за изразяване на идентичността ни като народ, на нашата история, традиция и култура, съобщиха от културната институция.

Вирни се горе