Новите работни позиции към БТ-Смолян към 28 септември 2021г.

Новите работни позиции към БТ-Смолян към 28 септември 2021г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ КЪМ 28.09.2021 г.

Длъжност:УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ФЕЛДШЕР Степен на образование:ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1100 лв.

Длъжност:ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ЗАВЕЖДАЩ, АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ФРОНТ, ОФИС МЕНИДЖЪР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1200 лв. Владеене на чужд език /Английски език/

Длъжност:ШОФЬР, ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРЕРАБОТВАНЕ НА МЛЯКО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:СПЕЦИАЛИСТ, ПРОДАЖБИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:СЧЕТОВОДИТЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ОБСЛУЖВАЩ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:КАСИЕР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност:ОБСЛУЖВАЩ, МАГАЗИН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 8 часа 1220 лв.

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕКСТРУДЕРИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОГНЯР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ, ОБЛЕКЛО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИЗЕН ТЕХНИК Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, ОБВИВАНЕ И ОПЛИТАНЕ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, СГЛОБЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1200 лв.-1500 лв. /нето/

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСА Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШИВАЧ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КРОЯЧ, ТЕКСТИЛ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЧИСТАЧ, ХИГИЕНИСТ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ПО ЧЛ.38 ОТ ЗХУ Длъжност: ОПЕРАТОР CNC ЕРОЗИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МЕТРОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: НАСТРОЙЧИК Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЕЛЕКТРОТЕХНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ Степен на образование: ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ

РАБОТНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАСАЖИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР/КАМЕРИЕРКА Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Вирни се горе