Новите членове на СЕМ трябва да са доказани професионалисти

Новите членове на СЕМ трябва да са доказани професионалисти

Асоциацията на европейските журналисти – България се обръща към народните представители и президента Румен Радев с призив да номинират за членове на Съвета за електронни медии доказани професионалисти.

Съгласно Закона за радиото и телевизията, освен висше образование и опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналистика, право или икономика, членовете на съвета трябва да имат обществен авторитет и професионално признание.

За нас това означава членовете на съвета да познават добре медийния сектор в България, неговите проблеми и да имат идеи за решения. Да имат сериозен опит като журналисти или медийни експерти. В работата си да са служили на обществения интерес и винаги да са спазвали професионалните и етичните стандарти. Никога да не са използвали език на омразата и да не са разпространявали дезинформация.

Последното е особено важно в среда, в която дезинформацията е много силна. В пандемията дезинформацията доведе България до най-нисък процент ваксинирани в Европейския съюз и до една от най-високите смъртности от COVID-19 в целия свят. Загубихме десетки хиляди сънародници заради липса на вяра в доказания научен подход. За съжаление, нито политиците, нито досегашният състав на СЕМ бяха на ниво и не направиха нищо ефективно за борба с дезинформацията. Също толкова неефективен е СЕМ и по отношение на борбата с дезинформацията след започналата от Русия война в Украйна. След началото на войната СЕМ единствено забрани два руски пропагандни канала, в съответствие с решението на Европейската комисия. Не ни е известно обаче съветът да е предприел каквато и да било стъпка, за да проследи как най-влиятелните български медии информират аудиторията си. Едва в петък, повече от 50 дни след началото на войната СЕМ ще се занимава за първи път има ли казус в Българското национално радио с предаването на Петър Волгин.

СЕМ вече трябваше да има данни от мониторинг, които да е представил публично, за да видим доколко обществените и големите частни медии успяват да изпълнят мисията си да информират. Редуването на качествена информация с дезинформация не е баланс на гледните точки, а работи за объркването на аудиторията и създава почва за разцвет на конспиративни теории.

Голямата вина за провала на настоящия СЕМ е на политиците, излъчили неговите членове. За съжаление, съветниците се избираха по политически критерии и в съвета попадаха хора, които не отговаряха на законовото изискване за обществен авторитет и професионално признание.

Парламентът и президентът имат възможност този път да направят нещо различно и да изберат кандидати, които да помогнат за подобряването на медийната среда в България. Асоциацията на европейските журналисти получи покана от “Продължаваме промяната” да предложи кандидати за евентуална номинация. Смятаме, че това е добър жест и сме на мнение, че и парламентът, и президентът трябва да се обръщат за предложения към академичната и професионалната общност и към гражданския сектор. Кандидатите не бива да се избират на тъмно единствено от политиците. Надяваме се това да стане практика с промени в Закона за радиото и телевизията.

Вместо да предложим кандидати само на една от политическите сили, решихме да се обърнем към всички народни представители и към президента с апел да подкрепят достойни кандидати за членове на СЕМ. Хора, които сами не са спазвали професионалните и етични стандарти, които ще трябва да съблюдават, нямат място в съвета.

Вирни се горе