НОВИ ВИТРИНИ В МУЗЕЯ В СМОЛЯН

НОВИ ВИТРИНИ В МУЗЕЯ В СМОЛЯН

Ново оборудване за временните изложби в смолянския музей ще зарадва посетителите в пазителят на родопската памет.

Проектът „Оборудване на експозицията на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян с нови музейни витрини“ е одобрен за финансиране от Министерство на културата по обявена конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства, тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии.

Целта на проектното предложение е осигуряване на нови възможности за ефективното представяне на теми и експонати, както от временните изложби на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, така и на гостуващи такива,съобщиха от културната институция.

Вирни се горе