Нови туристически атракции реализира Община Доспат

 Нови туристически атракции реализира Община Доспат

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев ще изненада много туристи с реализирането на проекти, подобряващи туристическата инфраструктура – приоритет от Управленската му програма.

На финала са дейностите на проект, предвиждащ изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край и в близост до водоемите, където има условия за въдичарски риболов, регулирани места за отдих на риболовци и туристи, места за изхвърляне на отпадъци, изграждане на информационна инфраструктура за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в общината – дигитализирана информация, посредством външен LED дисплей, поставен в метална рамка, инфо точки, указателни табели и други, които да информират туристите за подходящите места за риболов, условията за риболов и друга информация, свързана с маркетиране на природните ресурси на територията и такива свързани с риболов.

Такива атракции се изграждат в град Доспат, с. Змейца, с. Бръщен и с. Касък. Снимките са от гр. Доспат и с. Змеица.

Основната цел на проекта е да доведе до повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на малките рибарските общности. Постигането на тази цел ще доведе до повишаване на туристическия поток на територията, респективно повече бизнес за места за хранене и настаняване, развитие на сектора на услугите и като резултат повишаване на качеството на средата за живот на територията.

Проектът е с наименование BG14MFOP001-4.064-0005 „Повишаване на атрактивността на територията на община Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура”, Договор № МДР-ИП-01-58/23.04.2021, Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.064 – МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“.

Обща стойност на проекта: 121 744,60 лв., от които 103 482,91 лв. се осигуряват от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 18 261,69 лв. от държавния бюджет на република България. Проектът се изпълнява от Община Доспат.

Вирни се горе